logo mainpp

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018/2019

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Disember
1. Memastikan Pendaftaran Hak Milik Baitulmal diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas menerima perintah mahkamah. 100% 100% 100%  100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
2. Menerima segala serahan kepada Baitulmal dengan amanah dan menguruskannya dengan cekap dan sempurna  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 100% 100%
3. Memastikan bayaran gaji kakitangan dan elaun ahli-ahli Majlis dibayar mengikut jadual yang ditetapkan.  100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%
4. Memastikan bayaran ke atas setiap perkhidmatan dan bekalan yang diterima dijelaskan dalam tempoh 1 bulan dengan syarat ianya lengkap dan teratur.  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%
5. Menerima hasil dan mengeluarkan resit dengan serta merta.   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Memberi maklumbalas/jawapan atas semua surat-surat dalam tempoh 2 minggu.  100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%
7. Melayan setiap aduan dan memastikan tindakan segera diambil ke atasnya dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%
8. Memastikan setiap pertanyaan daripada pelangggan dilayan dengan mesra, tepat dan jelas.  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Disember
1. Memastikan Pendaftaran Hak Milik Baitulmal diselesaikan dalam tempoh 7 hari selepas menerima perintah mahkamah.
2. Menerima segala serahan kepada Baitulmal dengan amanah dan menguruskannya dengan cekap dan sempurna
3. Memastikan bayaran gaji kakitangan dan elaun ahli-ahli Majlis dibayar mengikut jadual yang ditetapkan.
4. Memastikan bayaran ke atas setiap perkhidmatan dan bekalan yang diterima dijelaskan dalam tempoh 1 bulan dengan syarat ianya lengkap dan teratur.
5. Menerima hasil dan mengeluarkan resit dengan serta merta. 
6. Memberi maklumbalas/jawapan atas semua surat-surat dalam tempoh 2 minggu.
7. Melayan setiap aduan dan memastikan tindakan segera diambil ke atasnya dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.
8. Memastikan setiap pertanyaan daripada pelangggan dilayan dengan mesra, tepat dan jelas.