Bahagian Undang-Undang

 

  • Memastikan pelaksanaan operasi, aktiviti, dasar-dasar dan polisi-polisi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dilaksanakan mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa dan menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.
  • Memberi nasihat perundangan kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
  • Mengendali dan menguruskan dokumen perjanjian dan perundangan bagi semua aktiviti Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
  • Mengkaji dan menggubal undang-undang, peraturan-peraturan serta kaedah-kaedah untuk diguna pakai di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
  • Mewakili Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam kes-kes di mahkamah yang melibatkan kepentingan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dari segi perundangan.
  • Memberi khidmat sokongan perundangan kepada sektor operasi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.