Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

  

Nama (Kosong)
Email -
Telefon 04 2260 305
Faks 04 2260 380

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
1. Membantu Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti pengurusan risiko dan pengauditan;
4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang