Dasar MAINPP

MAINPP komited menguruskan harta Baitulmal dengan cekap dan berkesan berlandaskan Hukum Syarak dan mengikut prosedur yang ditetapkan bagi menjamin kesejahteraan ummah serta memenuhi keperluan pelanggan.