Permohonan Penyewaan Premis Wakaf

PROSES PERMOHONAN PENYEWAAN PREMIS WAKAF
1. Pemohon perlu mengisi Borang Permohonan Penyewaan Premis Komersial / Kediaman. Pastikan maklumat yang diperlukan adalah lengkap. Perkara-perkara yang diperlukan adalah seperti berikut:
KOMERSIAL
a) Maklumat Syarikat,
b) Salinan kad pengenalan,
c) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
d) Profil syarikat,
e) Proposal perniagaan yang dicadangkan,
f) Cadangan kadar sewaan (sebulan),
g) Kawasan yang dipohon dan
h) Laporan kewangan syarikat.

KEDIAMAN
a) Salinan kad pengenalan,
b) Salinan slip gaji / akuan bersumpah pendapatan,
c) Salinan kad pengenalan suami/isteri dan lain-lain,
d) Kawasan yang dipohon dan
e) Salinan sijil kahwin yang sah

2. Hantar borang permohonan kepada MAINPP melalui alamat seperti di bawah:

Setiausaha,
Majlis Agama Islam NegeriPulau Pinang,
Tingkat 8 & 9, Menara JKP,
128 Jalan Macalister,
10400 Pulau Pinang.

ATAU

Serahan tangan di alamat seperti di atas.