Bahagian Kewangan dan Akaun

Selaras dengan Amalan Terbaik Pengurusan Kewangan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), bahagian ini bertanggungjawab menguruskan hal-hal kewangan yang melibatkan agensi ini.

Bahagian ini juga akan menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MAINPP untuk dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong selewat-lewatnya pada 31 Oktober setiap tahun. serta Penyata Kewangan Tahunan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 30 April tahun berikutnya.