Statistik Perkhidmatan MyID Tahun 2015

Bil

Perkhidmatan Online
Bagi Tahun 2014

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt·

Nov·

Dis·

1

Permohonan penyewaan premis MAINPP

 0

 0  4  0  0  2  0  0  0  0  0  0

2

Penyemakan Maklumat   Penyumbang Akaun Dana Wakaf ·

12  12   10  13  8  11

3

Penyemakan Maklumat   Akaun Penyewa Premis Wakaf

11 

11   10  0  0

JUMLAH

 16

 7  19  5 25   17  23  11  6