W3C

AKSES ORANG KURANG UPAYA

Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyediakan kemudahan untuk capaian Orang Kurang Upaya (OKU) /Disability Access. Ianya bertujuan memenuhi keperluan W3C iaitu membantu pengaksesan bagi golongan orang kurang upaya.

Laman web ini menyediakan:

textcolor  Warna Teks - Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyediakan beberapa pilihan warna teks. Pengguna buta warna boleh memilih sebarang warna yang dikehendaki daripada pilihan yang disediakan. Warna teks akan bertukar selepas pilihan dibuat. Pilihan ini dapat dilihat di bahagian atas Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
 backg Warna dan corak latarbelakang - Latarbelakang Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang juga boleh diubah mengikut kesesuaian dan pilihan pengguna. Terdapat 3 pilihan corak dan warna latarbelakang. Pilihan ini dapat dilihat di bahagian atas Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
 testsize  Saiz teks - Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyediakan kemudahan untuk menukar saiz teks. Pengguna warga tua boleh memilih untuk membesarkan saiz atau mengecilkan saiz teks mengikut kesesuaian. Pilihan ini dapat dilihat di bahagian atas laman web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
 bahasa1  Tukar Bahasa - Laman Web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyediakan kemudahan untuk menukar bahasa lain. Pengguna boleh memilih untuk menukar ke bahasa lain mengikut kesesuaian. Pilihan ini dapat dilihat di bahagian atas laman web Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.