Statistic Of MyID Services For The Year Of 2016

Bil

Perkhidmatan Online
Bagi Tahun 2014

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt·

Nov·

Dis·

1

Permohonan penyewaan premis MAINPP

 0

 1 1 0  0 0  1

2

Penyemakan Maklumat   Penyumbang Akaun Dana Wakaf ·

4

16  21  18  17  11  1

3

Penyemakan Maklumat   Akaun Penyewa Premis Wakaf

16  16  12   7 0  3

JUMLAH

 6

20  37  24  18  16  26  23  13  11  5