Taklimat Dana Wakaf

Satu taklimat Dana Wakaf Pulau Pinang telah diadakan di Klinik Pergigian Butterworth pada 28 April 2017 jam 3.30 petang.  Taklimat tersebut dihadiri oleh pegawai perubatan dan pegawai sokongan klinik berkenaan.  Sesi ini telah menerangkan mengenai dana wakaf di Pulau Pinang, produk-produk dana wakaf dan kaedah sumbangan dana wakaf.  Borang potongan gaji untuk sumbangan dana wakaf Pulau Pinang telah diedarkan kepada  kakitangan klinik berkenaan yang berminat untuk membuat sumbangan dana wakaf.

klinik gigi